logo
Ekonomika - súbory na stiahnutie Copyright © 2005-2020 Ing. Kršiak Ján, odborné texty: MUDr. Kršiaková Erika Aktualizácia: 5. 1. 2020
Lekár: MUDr. Kršiaková Erika Sestra: Bc. Gaalová Renáta Tel. č.: (045) 5325410 nefrolog@centrum.sk
Ambulancia - Ordinačné hodiny
 pondelok7.00 - 12.30, 13.00 - 14.30
 utorok7.00 - 12.30, 13.00 - 14.30
 streda7.00 - 12.30, 13.00 - 15.30
 štvrtok7.00 - 12.30, 13.00 - 14.30
 piatok7.00 - 12.30, 13.00 - 14.30
O Z N A M Y
Dňa 1. 4. 2015 sa zrušili na odbornej ambulancii
- prednostné vyšetrenia,
- poskytovanie nadštandardnej zdravotnej starostlivosti.

(Zrušenie na základe novelizácie zdravotníckych zákonov SR.)

Od 2. 4. 2013 vyšetrujeme osoby, ktorým sa hradí vyšetrenie z verejného zdravotného poistenia, len na základe písomného odporúčania všeobecného lekára (odporúčací list).
Na základe výmenného lístka od všeobecného lekára sa neposkytuje zdravotná starostlivosť s úhradou z verejného zdravotného poistenia.

V písomnom odporúčaní všeobecný lekár uvedie osobné údaje osoby v rozsahu nevyhnutnom na jej identifikáciu a zistenie anamnézy, identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne, identifikačné údaje lekára,
stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania.

Odporúčanie od všeobecného lekára sa nevyžaduje na opakované kontrolné vyšetrenie.

Odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie sa vykonáva v čase od 7.00 hod.