logo
Ekonomika - súbory na stiahnutie Copyright © 2005-2023 Ing. Kršiak Ján, odborné texty: MUDr. Kršiaková Erika Aktualizácia: 1. 1. 2023
Lekár: MUDr. Kršiaková Erika Sestra: Bc. Gaalová Renáta Tel. č.: (045) 5325410 nefrolog@centrum.sk
Ambulancia - Ordinačné hodiny
 pondelok7.00 - 12.30, 13.00 - 15.30
 utorok7.00 - 12.30, 13.00 - 15.30
 streda7.00 - 12.30, 13.00 - 15.30
 štvrtok7.00 - 12.30, 13.00 - 15.30
 piatok7.00 - 11.30, 12.00 - 13.00
O Z N A M Y
Na ambulancii vyšetrujeme osoby, ktorým sa hradí vyšetrenie z verejného zdravotného poistenia, len na základe písomného odporúčania všeobecného lekára (odporúčací list).
Na základe výmenného lístka od všeobecného lekára sa neposkytuje zdravotná starostlivosť s úhradou z verejného zdravotného poistenia.

V písomnom odporúčaní všeobecný lekár uvedie osobné údaje osoby v rozsahu nevyhnutnom na jej identifikáciu a zistenie anamnézy, identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne, identifikačné údaje lekára,
stručný opis aktuálneho zdravotného stavu, predbežné stanovenie choroby vrátane jej kódu, rozsah a cieľ odporúčaného vyšetrenia a odôvodnenie odporúčania.

Odporúčanie od všeobecného lekára sa nevyžaduje na opakované kontrolné vyšetrenie.

Odber vzoriek na laboratórne vyšetrenie krvi sa vykonáva v čase
7.00 - 8.00 hod.